“คำตัดสินนี้สนับสนุนจุดยืนของเราที่ระบุไว้บ่อยครั้งว่า Gogo ไม่ได้ละเมิดสิทธิบัตร SmartSky ที่ถูกต้องใดๆ”

"คำตัดสินนี้สนับสนุนจุดยืนของเราที่ระบุไว้บ่อยครั้งว่า Gogo ไม่ได้ละเมิดสิทธิบัตร SmartSky ที่ถูกต้องใดๆ"

Gogo เป็นผู้ให้บริการเชื่อมต่อบรอดแบนด์รายใหญ่ที่สุดของโลกสำหรับตลาดการบินเพื่อธุรกิจ เรานำเสนอชุดระบบห้องโดยสารอัจฉริยะที่ปรับแต่งได้สำหรับการเชื่อมต่อแบบบูรณาการ ความบันเทิงบนเครื่องบิน และโซลูชั่นด้านเสียง ผลิตภัณฑ์และบริการของ Gogo ได้รับการติดตั้งบนเครื่องบินธุรกิจหลายพันลำทุกขนาดและทุกประเภทภารกิจ ตั้งแต่เครื่องบินใบพัดไปจนถึงเครื่องบินไอพ่นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 

และใช้งานโดยผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของเศษส่วนที่ใหญ่ที่สุด ผู้ให้บริการเช่าเหมาลำ

แผนกการบินขององค์กร และบุคคลทั่วไปณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 Gogo รายงานเครื่องบินธุรกิจ 2,893 ลำที่บินโดยติดตั้งระบบ AVANCE L5 หรือ L3 ของ Gogo เครื่องบิน 6,654 ลำบินพร้อมระบบ ATG และเครื่องบิน 4,462 ลำที่ติดตั้งการเชื่อมต่อดาวเทียมแถบความถี่แคบ 

เชื่อมต่อกับ เราที่business.gogoair.comหมายเหตุข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าการเปิดเผยข้อมูลบางอย่างในข่าวประชาสัมพันธ์นี้รวมถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจ อุตสาหกรรม กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงาน เป้าหมาย และความคาดหวังของเรา เกี่ยวกับตำแหน่งทางการตลาดของเรา การขยายตัวระหว่างประเทศ เทคโนโลยีในอนาคต การดำเนินงานในอนาคต ส่วนต่างกำไร

ความสามารถในการทำกำไร ประสิทธิภาพในอนาคต ค่าใช้จ่ายด้านทุน สภาพคล่องและแหล่งเงินทุน 

และข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอื่น ๆ เมื่อใช้ในการอภิปรายนี้ คำว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าสะท้อนถึงความคาดหวังในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับเหตุการณ์ ผลลัพธ์ หรือผลลัพธ์ในอนาคต ความคาดหวังเหล่านี้อาจเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ได้ แม้ว่าเราเชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนอยู่ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้านั้นสมเหตุสมผล แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังเหล่านี้จะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง ความคาดหวังเหล่านี้บางส่วนอาจตั้งอยู่บนสมมติฐาน ข้อมูล 

หรือการตัดสินที่พิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง เหตุการณ์ ผลลัพธ์ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังของเรา เนื่องจากความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ที่ทราบและไม่ทราบ แม้ว่าจะไม่สามารถระบุความเสี่ยงและปัจจัยเหล่านี้ได้ทั้งหมด แต่ก็รวมถึงความสามารถของเราในการประเมินและติดตามโอกาสเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่นๆ ได้ภายใต้หัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” ในรายงานประจำปี Form 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) เมื่อเดือนมีนาคม 3 ปี 2022และรายงานประจำไตรมาสของเราใน Form 10-Q ตามที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่5 พฤษภาคม 2022และ5 สิงหาคม 2022

credit: twittericongallery.com
justshemaleblogs.com
HallowWebDesign.com
baseballontwitter.com
coachwebsitelogin.com
nemowebdesigns.com
twistedpixelstudio.com
WittenburgBlog.com
presidiofirefighters.com
odessamerica.com