เว็บตรงอนุพันธ์

เว็บตรงอนุพันธ์

ในตารางธาตุของนักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์ก Niels Bohr ในปีเว็บตรง 1922 ซึ่งดัดแปลงมาจากตารางโดยนักเคมีชาวเดนมาร์ก Julius Thomsen องค์ประกอบที่มีคุณสมบัติคล้ายกันจะอยู่ในแถวแนวนอนที่เชื่อมต่อกันด้วยเส้น ช่องว่างทางด้านขวาหมายถึงการเกิดขึ้นที่คาดไว้ของกลุ่มธาตุที่มีความคล้ายคลึงทางเคมีกับธาตุหายาก (หมายเลข 58–70) ในคอลัมน์ก่อนหน้า

น. บอร์ 2465

ตารางใหม่ของ Bohr ไม่ใช่รูปแบบแรกหรือรุ่นสุดท้ายในการออกแบบดั้งเดิมของ Mendeleev ได้มีการคิดค้นและเผยแพร่ตารางธาตุหลายร้อยเวอร์ชัน รูปแบบที่ทันสมัย ​​การออกแบบแนวนอนที่ตรงกันข้ามกับรุ่นแนวตั้งดั้งเดิมของ Mendeleev ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากงานของนักเคมีชาวอเมริกัน Glenn Seaborg (สมาชิกเก่าแก่ของคณะกรรมการบริการวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์ต้นฉบับของข่าววิทยาศาสตร์ ).

ซีบอร์กและผู้ทำงานร่วมกันได้ผลิตองค์ประกอบใหม่หลายตัวด้วยการสังเคราะห์ด้วยเลขอะตอมที่อยู่นอกเหนือยูเรเนียม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสุดท้ายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในตาราง ซีบอร์กเห็นว่าองค์ประกอบเหล่านี้ ทรานซูรานิกส์ (บวกสามองค์ประกอบก่อนหน้ายูเรเนียม) เรียกร้องให้มีแถวใหม่ในตาราง ซึ่งเป็นสิ่งที่ Mendeleev ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ตารางของ Seaborg ได้เพิ่มแถวสำหรับองค์ประกอบเหล่านั้นที่อยู่ใต้แถวที่คล้ายกันสำหรับธาตุหายาก ซึ่งสถานที่ที่เหมาะสมก็ไม่เคยมีความชัดเจนเช่นกัน “ต้องใช้ความกล้าอย่างมากในการเอาชนะ Mendeleev” Seaborg ซึ่งเสียชีวิตในปี 1999 กล่าวในการให้สัมภาษณ์ในปี 1997

การมีส่วนร่วมในด้านเคมีของ Seaborg 

ทำให้เขาได้รับเกียรติจากธาตุที่มีชื่อเดียวกันคือ Seaborgium หมายเลข 106 เป็นหนึ่งในองค์ประกอบจำนวนหนึ่งที่ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง รายการที่มีองค์ประกอบ 101 ที่ค้นพบโดย Seaborg 

และเพื่อนร่วมงานใน ค.ศ. 1955 และตั้งชื่อว่าเมนเดเลเวียม — สำหรับนักเคมีผู้สมควรได้รับตำแหน่งในตารางธาตุเหนือสิ่งอื่นใด

น้ำหนักอะตอมมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเลขอะตอมของ Moseley – ใกล้พอที่การจัดองค์ประกอบตามน้ำหนักจะแตกต่างกันเพียงไม่กี่จุดจากการเรียงลำดับตามตัวเลข Mendeleev ยืนยันว่าตุ้มน้ำหนักเหล่านั้นไม่ถูกต้องและจำเป็นต้องได้รับการตรวจวัด และในบางกรณีเขาก็คิดถูก มีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย แต่เลขอะตอมของ Moseley ทำให้ตารางตรงไปตรงมา

ในเวลาเดียวกัน นักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์ก Niels Bohr ตระหนักว่าทฤษฎีควอนตัมควบคุมการจัดเรียงอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส และอิเล็กตรอนที่อยู่นอกสุดกำหนดคุณสมบัติทางเคมีของธาตุเว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง